Donaties

De stichting kent een praktische en kleinschalige werkwijze. De projecten worden zorgvuldig uitgekozen en begeleid (zie: projecten). Donaties zijn van harte welkom, in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke bijdrage:
ING: NL64 INGB 0000 440897 t.n.v Stichting Tamsarya te Amsterdam
Triodosbank: NL07 TRIO 0198357443 t.n.v. Stichting Tamsarya te Amsterdam

De stichting legt jaarlijks aan de donateurs verantwoording af over de besteding van de binnengekomen gelden.

Doneren naar een project van uw keuze.