De Kumari School

Kumari-school met opvang

Kumari-school met internaat

In 1994 werd de Kumari-school gebouwd. Het project biedt een thuis aan kinderen die ernstig ondervoed, getraumatiseerd, wees zijn of geen huis hebben. Behalve onderwijs en opvang staat in dit project een liefdevolle omgang, sociale vaardigheden, veiligheid en zelfredzaamheid centraal.
Het project ligt aan de voet van de Himalaya, 220 kilometer ten zuidwesten van de stad Kathmandu.

Het leven op de Kumari-school en de omgeving van de Kumari-school

Het project is bestemd voor wezen en ‘halfwezen’.
Halfwezen zijn kinderen met:

  • een gehandicapte, alleenstaande ouder
  • twee gehandicapte ouders
  • alleenstaande ouder die onder extreem armoedige omstandigheden leeft, zonder huis of bezit. Vaak woont hij of zij gedwongen in bij rijken of een grootgrondbezitter voor wie men moet werken tegen een schamel loon.

Nog steeds worden duizenden kinderen verkocht of meegegeven om voor rijke families in de huishouding te werken of als landslaaf voor een grootgrondbezitter.

> Lees hier het verhaal van Lila

Sommige van deze kinderen hebben nog grootouders die hen in crisissituaties opvangen en waar ze tijdens de schoolvakanties verblijven. In Nepal spelen de grootouders een belangrijke rol bij de opvang van kinderen, maar het zijn ook deze kinderen die de zorg voor hun grootouders op zich nemen. Als de afstand naar familie minder dan één uur lopen is gaat het kind na de avondmaaltijd op de Kumari-school naar huis en komt dan ’s ochtends weer naar het project.

Sinds de oprichting kregen ruim vijfhonderd kinderen een thuis en een nieuwe toekomst. 90% Van hen is goed terecht gekomen. Ze werden arts, vroedvrouw, verpleegkundige of leraar. Ook zijn een aantal oud-leerlingen werkzaam binnen een van de projecten van de stichting.

Naast onderwijs biedt de school veel ontplooiingsmogelijkheden. Zo bevinden zich op het terrein een boerderij met koeienstal, een visvijver, groente- en rijstvelden, een champignonkwekerij en een bakkerij. De bibliotheek is voorzien van Nepalese en Engelse boeken. Sport, spel, meditatie, yoga, discussie, dansen, zingen en sociale activiteiten maken onderdeel uit van het programma. Aandacht voor goede voeding en vergroting van eigenwaarde zijn daarvoor een eerste vereiste.
Het personeel van de Kumari-school is 24 uur aanwezig op het project. Naast deze personeelsleden en een toegewijde zorgmoeder helpen de kinderen elkaar. Na het basisonderwijs krijgen de kinderen de kans zich verder te ontplooien.

Mediteren op de Kumari-school

 

Wilt u een kind sponsoren voor € 300 per jaar? Klik op de geefwijzer

Overzicht totale jaarlijkse uitgaven

Bij de Kumari-school horen

Meer informatie over de Kumari-school