Ondersteuning leerkrachten

Stichting Tamsarya heeft gedurende 20 jaar in 14 bergdorpen het salaris van een leerkracht betaald.
Op veel scholen worden maar een of twee leerkrachten door de overheid betaald en moeten de bewoners zelf de overige leerkrachten onderhouden. Dat doen ze door een deel van hun oogsten gezamenlijk te verkopen. Zo wordt het salaris voor de leerkrachten bijeen gebracht. In sommige gebieden zijn de mensen zo arm dat dit niet mogelijk is, zoals bij Cheppangs.
De Stichting helpt nu de bewoners om druk uit te oefenen op de lokale overheid om van enkele leerkrachten het salaris te betalen. Vaak met succes!

Het salaris van deze lokale leerkracht in het Cheppang district wordt door de stichting betaald. Salaris € 40 per maand. Deze leerkracht doet daarnaast veel sociaal werk in zijn dorp.
Het salaris van deze lokale leerkracht in het Cheppang district werd gedurende 15 jaar door de stichting betaald. Zijn salaris  is € 40 per maand. Behalve leerkracht is hij ook sociaal werker in zijn dorp.