Biologische landbouw

Biologische landbouw

85 % Van de Nepalezen bevolking werkt in de agrarische sector. Nepal bestaat voor 85 % uit bergen en 15 % uit laagvlakte ofwel de Terai, de graanschuur van Nepal. De boeren in de bergen verbouwen voornamelijk voor eigen gebruik. Gebruik van insecticiden in deze dorpen is uitzonderlijk maar neemt steeds meer toe. Op de laagvlakte daarentegen is het gebruik van insecticiden algemeen gangbaar. Kennis over de negatieven gevolgen van pesticiden voor mens en natuur ontbreekt. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is ze laatste jaren zo enorm toegenomen dat er een sterke achteruitgang is geconstateerd van vogels, waaronder gieren (50%), van bijen en insecten. De situatie is zorg wekkend te noemen. Hoge blootstelling aan pesticide geeft geboorteafwijkingen. Vandaar dat Stichting Tamsarya sinds januari 2018 is gestart met voorlichtingsprogramma’s over biologische landbouw.

Doelgroepen:

  • Kleine boeren van de laagvlakte en van de bergdorpen.
  • Huisvrouwen en met name de voorzitsters van de vrouwenverenigingen.
  • Leerlingen van de Kumari-school krijgen educatief onderwijs

Tussen januari 2018 en september 2018 kregen 231 boeren en boerinnen voorlichting. Op de Kumari-school worden alleen nog biologische groenten gekweekt.