Bouw bruggen

Een brug voor 54 dorpen.

Op veel plaatsen kan water een overlast zijn. Zo werden jaarlijks van juni tot en met september 54 dorpen van de bewoonde wereld afgesloten, omdat het water in de rivier tussen Hasoura en Kawasoti zo hoog staat dat het levensgevaarlijk is om hier doorheen te lopen.

Op een dag kwam er een vrouw naar het Kumari gezondheidscentrum wegens zwangerschaps-complicaties. Het was noodzakelijk om haar naar het ziekenhuis te brengen. De enige weg was door de woest kolkende rivier. Onze Toyota bracht de hoogzwangere vrouw naar de rivier. Vervolgens droegen acht mannen haar door het water naar de overkant waar een ambulance klaar stond. Ze kwam in kritieke fase in het ziekenhuis van Narangath aan. Was ze enkele minuten later aangekomen dan hadden moeder en baby het waarschijnlijk niet gered. Maar velen anderen redden het niet.

Een goede brug kan veel leed voorkomen. Achter de Kumari-school in Hasoura stroomt de Hasoura-Khola rivier die minder breed is. Hier is wel een brug, die de Hasoura en Kawasoti bereikbaar maakt voor de vele dorpjes in de heuvels achter de Kumari-school. Deze brug bestond uit plankjes en was levensgevaarlijk.

Dankzij een donatie van € 10.000 van SDL Internationaal BV aan Stichting Tamsarya, een bijdrage € 3.000 van de betrokken VDC’s (Village Developement Committee) en een overheidsbijdrage van € 13.645 van de Nepalese overheid DDC (District Devlopement Committte, te vergelijken met een provincie in Nederland).

Op 7 februari 2012 werd de nieuwe brug over de Hasoura khola officieel geopend voor de bewoners van 54 omliggende dorpen. Nu bijna twee jaar later kan niemand zich voorstellen dat die brug er niet zou zijn. We lieten de kinderen van de Kumari-school twee dagen alle tweevoeters, viervoeters, fietsers, auto’s, tractoren tellen vanaf 5 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond. Gemiddeld: 1268 voetgangers, 86 geiten, 525 fietsers, 62 koeien, 32 schapen, 335 brommers, 26 tractoren en 3 auto’s maken dagelijks gebruik van deze brug. De brug heeft bovendien de weg geopend naar ziekenhuizen en een levendige handel op gang gebracht.

Oude brug
Oude brug
Oude en nieuwe brug naast elkaar
Oude en nieuwe brug naast elkaar

De brug bij de Kumari-school.

In januari 2000 bouwden Bart van Eijk en Kin Sun Lam, twee studenten van de TU/Delft, een brug in Nepal. Twee andere studenten verleenden hand- en spandiensten.
Achter de Kumari-school ligt een stuk land met boerderij, koeienstal, naai-atelier en de slaapzalen voor de kinderen. Dit terrein met bijbehorende projecten wordt door de rivier Hasora –Khola gescheiden van de Kumari-school. Tijdens de regentijd (vanaf mei tot half september) treedt de rivier buiten haar oevers waardoor het stuk land gescheiden wordt van de Kumari-school.

In dat geval moest men minstens twee kilometer omlopen. De bestaande dorpsbrug verkeerde in erg slechte staat en kon het elk regenseizoen begeven. Een nieuwe veilige brug was daarom noodzakelijk.

Bart van Eijk en Kin Sun Lam slaagden erin om samen met de lokale bevolking een solide brug te bouwen die hoog genoeg is in de regentijd wanneer deze rivier buiten haar oevers treedt. Deze brug wordt ook gebruikt door de mensen in de achterliggende dorpen. Op 21 april 2000 werd de brug officieel geopend.