Doelstelling en statuten

Het ondersteunen van individuen, groepen en gemeenschappen, woonachtig in of afkomstig uit ontwikkelingslanden in het algemeen en uit Azië, meer speciaal Nepal, in het bijzonder.

Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande –in de ruimste zin genomen- in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Met de verworven fondsen wordt:

Financiële steun verleend aan projecten op het platteland/in afgelegen gebieden op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, watervoorzieningen, landbouw en infrastructuur voor die bevolkingsgroepen en individuen voor wie deze basisbehoeften ontoegankelijk zijn dan wel beperkt toegankelijk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

A) het werven van fondsen;
B) het geven van voorlichting;
C) het verzorgen van publicaties;
D) het uitgeven van boeken, tijdschriften en brochures;
E) het verzorgen van cursussen;
F) het houden van lezingen en voordrachten;
G) het organiseren van evenementen;

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Statuten van Stichting Tamsarya

De stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)