Vrouwen in naaiatelier

Naaiatelier

Naai-atelier voor arme meisjes en vrouwen in Nepal

Inleiding

Veel arme jonge vrouwen, met name op het platteland, zijn kansloos. Het overgrote deel van de huwelijken wordt gearrangeerd door de ouders. Volgens de Nepalese traditie gaat na het huwelijk de jonge vrouw inwonen bij de familie van haar man. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom niet wordt geïnvesteerd in de opleiding van meisjes. Veelal hebben arme families sowieso onvoldoende inkomsten om een beroepsopleiding voor hun kinderen te kunnen bekostigen. Een gediplomeerde naaister geeft jonge vrouwen de mogelijkheid om zelfstandig inkomsten te verwerven en te participeren in de maatschappij. Ook de meisjes van 16 jaar en ouder van de Kumari-school komen voor deze opleiding in aanmerking.

Terwijl de  naaimachines gebruiksklaar werden gemaakt, scharen, meetlinten, stoffen,  en andere materialen werden ingekocht konden arme meisjes en vrouwen uit de omliggende dorpen zich inschrijven. Er was zovéél belangstelling dat de selectiecommissie zeker twee dagen nodig had om te beoordelen wie in aanmerking kwam voor deze opleiding. Uit de ruim honderd aanmeldingen werden 60 meisjes en vrouwen geselecteerd.  In april 2018 deden de eerste 30 vrouwen examen. Helaas kunnen arme analfabete vrouwen niet meedoen aan dit programma, omdat zij door hun analfabetisme helemaal niet kunnen schrijven en rekenen. Dat is wel noodzakelijk voor deze praktische opleiding. De meisjes en vrouwen die aan dit programma meedoen hebben 1 tot 5 jaar lagere school gevolgd en zijn afkomstig uit arme families. Behalve dat zij een opleiding krijgen en straks een inkomen kunnen verwerven, verhoogd het hun ‘status’, worden zij gelijkwaardiger en minder achtergesteld in de gemeenschap.

De beste leerling krijgt aan het einde van de opleiding een naaimachine cadeau.

 

Doelgroepen:

  1. a) Jongeren (vanaf 16 jaar) afkomstig van de Kumari-school,
  2. b) Arme, jonge, achtergestelde vrouwen van het platteland.

 

Opleiding:

De opleiding tot naaister is officieel door de overheid erkend (CTEVT: Council for Technical Education and Vocational Training). De opleiding duurt 6 maanden.

Een gespecialiseerde vervolgopleiding duurt eveneens 6 maanden.

De opleiding kost € 267,- per leerling,

aanschaf materialen
Posten Aantal Kosten

Per stuk

Totaal in

Roepies

Totaal in

euro’s

1. Naaimachine 25 € 95,24  250.000  2.381
2. Teken en knip tafel 2 € 57,14 12.000  114
3. Stoel 20 € 9,52 20.000  190
4. Textiel schaar 25 € 4,76 12.500  119
5. Papier schaar 25 € 0,95 2.500  24
6. Naaidoos 25 € 0,48 1.250  12
7. Plakband 25 € 0,10 250
8. Meetlint 25 € 0,95 2.500 24 
9. Naalden (per doos) 25 € 0,38 1.000 10 
10. Garen 25 € 0,76 2.000 19 
11. Stof 20 € 61,90 130.000 1.238 
12. Reparatie/ onderhoud     10.000 95 
13. Administratieve kosten     10.000 95 
14. Diversen     10.000 95 
  Totaal      464.000 4.419
Begroting ‘personeelskosten (per jaar)’
Posten Aantal Kosten in euro’s pp Totaal in

Roepies

Totaal in

euro’s

1. CTEVT controle/ staatsexamen/ diploma uitreiking 20  € 95 200.000 1.900
2. Trainer ( 2 x 3 maanden) € 238 150.000  1.429
3. Overeenkomst + monitoring 50.000 476
  Totaal     400.000  3.805
 

Begroting ‘2017-2020’

    Materialen Personeel Totaal in euro’s
Jaar 1. 2017-2018 4.419 3.805 8.224
Jaar 2. 2018-2019 1.552 3.805 5.357
Jaar 3. 2019-2020 1.552 3.805 5.357
Totaal in euro’s 7.523 11.415 18.938

 

Enkele vrouwen aan het woord, die de opleiding volgden:

Purnakala: ‘Ik ben 29 jaar oud. Toen ik zwanger was van mijn tweede kind is mijn man verdwenen en stond ik er alleen voor. Ik doe het huishouden en voor mijn inkomsten werk ik op het land van anderen. Vrouwen in Nepal hebben het zwaar omdat er in onze samenleving weinig aandacht is voor de positie van vrouwen. Veel vrouwen leven onder moeilijke omstandigheden,  en een weg om eruit te komen is er vaak niet. Als een vrouw door haar man in de steek wordt gelaten raken ze nog meer achtergesteld. Ik ben zo blij en dankbaar met deze training, want dat brengt mij verder in het leven. Dergelijke opleidingen zorgen ervoor dat vrouwen ook in hun kracht kunnen komen. Namens alle vrouwen die het moeilijk hebben en achtergesteld zijn wil ik de donors heel erg bedanken voor hun hulp’.

 Sita: ‘Ik ben 26 jaar oud en woon met 8 familieleden in één huis. Mijn man is ernstig ziek en lijdt aan tuberculose. Ik moet voor hem en voor alle familieleden zorgen, daarnaast werk ik op het land om geld te verdienen. Mijn broer werkt als gastarbeider in India en zo helpt hij mee voor het onderhoud van de familie. De situatie van de vrouw in Nepal is erbarmelijk, maar toch beter als vroeger. Maar wij vrouwen worden nog steeds onderdrukt en gecontroleerd door de mannen die het voor het zeggen hebben. Ik ben zo gelukkig dat ik deze opleiding mag volgen, want ik had dit nooit zelf kunnen betalen. Als ik deze opleiding heb gevolgd kan ik ook zelf geld verdienen en ben ik niet meer afhankelijk. Ik weet niet hoe ik de mensen kan bedanken die mij deze kans geven. Dank u wel!’

 Tam Maya: ‘Ik ben nu 21 jaar oud en moest na een paar jaar onderwijs stoppen met de lagere school omdat ik werd uitgehuwelijkt.  Mijn man is  naar een Arabisch land vertrokken om daar als gastarbeider te werken. Ik zorg voor 7 familieleden. Sommige van mijn familie werken op het land van de rijken, anders hebben we geen eten. Omdat we niet voldoende opgeleid zijn en de structuur van de samenleving geen rekening houdt met de belangen van de vrouw zijn wij kansloos. Deze Stichting helpt ons wel met kansen en doorbreekt de conservatieve Nepalese samenleving en daarom ben ik deze stichting die opkomt voor de armen en de vrouwen héél erg dankbaar.’

 

Klik hier voor meer interviews.

 

 Vrouwen in naaiatelier Vrouwen in naaiatelier Vrouwen in naaiatelier Vrouwen in naaiatelier Vrouwen in naaiatelier kleren naaiatelier Ambachtsschool