Geefwijzer

Vanaf april 2017 tot april 2018 worden er 40 gezondheidskampen georganiseerd.

In mei 2017 zijn er weer 20 nieuwe kinderen op de Kumari-school komen wonen.

Sponsor een kind van de Kumari-school

Voor een bedrag van € 300,- ofwel 82 cent per dag krijgt een kind op de Kumari-school: onderwijs, eten, kleding, onderdak en medische hulp en een toekomst. De sponsor ontvangt jaarlijks nieuwe foto’s en informatie van het kind. U kunt geen cadeautjes sturen of corresponderen met het kind.
In mei 2017 kwamen er 19 nieuwe kinderen op de Kumari-school wonen. Zij zijn wees of woonden onder zeer erbarmelijke omstandigheden.

U kunt doneren naar een project van uw keuze

Medische projecten

Vanaf maart 2017 tot maart 2018 worden er 40 voorlichtings- en gezondheidskampen georganiseerd.
Het aantal mensen dat een kamp bezoekt varieert tussen de 70 en 350 patiënten per dag.
Met eenvoudige hulpmiddelen en een goede samenwerking kunnen we met weinig geld veel betekenen.
Een staaroperatie kost € 25,- hiermee krijgt een Nepalees weer nieuw zicht.
Een medische dagkamp kost € 200,- ofwel € 1,- per patiënt.

Geefwijzer medische projecten

Sponsor gezocht voor Rita

Wie is Rita?
In 1988 vond ik Rita met haar doofstomme moeder langs de kant van de weg. Rita was toen ongeveer 4 maanden oud en woog nog géén 3 kilo.
Ik bracht Rita en haar moeder naar het opvanghuis Tulasi Meher Mahila Ashram, een centrum voor 300 dakloze moeders en kinderen. Rita overleefde, dankzij een verpleegkundige die met haar eigen baby in het gras zat en meteen ook Rita aan haar borst nam.
In 1996 wilde Rita graag op de Kumari-school wonen. Na een succesvolle school periode werkte ze voor enige tijd op de Kumari-school. Sinds 2014 volgt ze de opleiding voor verpleegkundige op het Lumbini College in Palpa.
Over anderhalf jaar is ze klaar met haar studie en zal ze als verpleegkundige in het moeder-kind ziekenhuis gaan werken.
We zoeken een sponsor voor Rita.
Opleidingskosten (lesgeld, stage, internaat, eten en boekengeld) per jaar 2600 euro ofwel 216 euro per maand.
Wie wil haar nog voor één jaar sponsoren? Kosten: € 2.500

Vroedvrouwenopleiding

In juli 2016 zijn er weer 40 arme meisjes uit heel Nepal toegelaten voor de 18 maanden durende opleiding. Op dit moment volgen 80 meisjes de opleiding. 40 van hen zitten in de schoolbanken en 40 lopen stage in ziekenhuizen en gezondheidscentra.

Opleidingskosten € 550,-

We hebben voor alle 40 meisjes een sponsor gevonden. Hartelijk dank!