Vrijwilligers

Onze doelgroep zijn de Nepalezen.

Regelmatig melden zich vrijwilligers die graag in een van onze projecten willen werken.

Het uitzenden van vrijwilligers is echter niet altijd van toegevoegde waarde voor de werkzaamheden en de projecten*. De ervaring heeft ons geleerd dat het voor de Nepalezen vaak eerder belastend is dan dat zij er profijt van hebben.

Wij zijn, met de Nepalezen, van mening dat het voor de ontwikkeling van de Nepalese kinderen niet goed is om steeds met andere visies en werkmethodes geconfronteerd te worden. Bovendien kunnen alle werkzaamheden door Nepalezen zelf worden uitgevoerd.

Ons beleid is er op gericht om deskundige en gemotiveerde Nepalese medewerkers in dienst te nemen.

Wilt u de projecten toch steunen, realiseert u zich dan dat voor de prijs van één ticket voor een vrijwilliger, drie Nepalese mensen een jaar lang een lokaal salaris kunnen ontvangen.

*Met uitzondering van hoog gekwalificeerde medici en geselecteerde TU studenten voor specifieke bouwprojecten.