Lezingen

Trees van Rijsewijk geeft lezingen over haar fietstocht voor scholen, kerken, organisaties en andere belangstellenden.

Duur van diavoorstelling/ lezing: 2 uur
Kosten: € 130,- exclusief reiskosten (19 cent per kilometer)
Het honorarium  van € 130,- komt ten goede aan de projecten.

U kunt informatie over de inhoud van een lezing bij de stichting aanvragen door het sturen van een mail naar mail@tamsarya.nl.