Doneren

Werkwijze
De stichting kent een praktische en kleinschalige werkwijze. Projecten worden zorgvuldig uitgekozen en begeleid (zie: projecten). Donaties zijn van harte welkom, in de vorm van een eenmalige schenking, dan wel in de vorm van een periodieke bijdrage. De stichting legt jaarlijks aan de donateurs verantwoording af over de besteding van de binnengekomen gelden.

Donaties
Uw donatie is van harte welkom. U kunt doneren door geld over te maken naar 1 van de onderstaande rekeningen of door middel van het formulier (iDeaL en overboeking).

TRIODOS : NL07 TRIO 0198357443 Stichting Tamsarya Amsterdam
ING : NL64 INGB 0000 4408 97 Stichting Tamsarya Amsterdam

Doneren naar een project van uw keuze.

Bedrag