In de klas van hun nieuwe school

Bouw van scholen

Sinds 1995 heeft stichting Tamsarya 45 scholen gebouwd. De eerste school (met weeshuis) is de “Kumari-school”. 70% Van de gebouwde scholen staat in afgelegen berggebieden, soms drie dagen lopen van de bewoonde wereld. Voordat deze scholen er kwamen, was onderwijs slechts voor 40-60% van de kinderen toegankelijk. Nu gaan alle kinderen van deze dorpen naar school. Sommigen van hen lopen dagelijks 2 tot 6 uur heen en terug. Zodra er een “echte” school staat, komt ook de overheid in beweging en betaalt dan het salaris van 1 tot 2 leerkrachten. Het salaris van de overige personeelsleden, variërend van € 15,- tot € 40,- per leerkracht, wordt door de dorpsbewoners zelf opgebracht.

In de grote steden zijn goede onderwijsvoorzieningen en is er een wildgroei aan privéscholen. Op het platteland, waar de overheid zich niet bekommert om de mensen in de geïsoleerde dorpen ontbreekt een goed onderwijssysteem. De leefomstandigheden en de voorzieningen in deze dorpen zijn bedroevend. ‘Scholen’ zijn opgetrokken uit leem, takken en gras. Lang niet overal zijn er toiletten en watervoorzieningen en de enkele, slecht bevoorrade, medische hulpposten is meestal onbemand.

Behalve scholen voor basisonderwijs heeft de stichting ook middelbare en hoge scholen, een school voor analfabete meisjes en vrouwen, een ambachtsschool en een vroedvrouwenschool voor arme meisjes gebouwd.

Het is om die reden dat stichting Tamsarya scholen bouwt voor hen die met minimale bestaansmiddelen in deze dorpen overleven:

  • Onderwijs en voorzieningen voorkomen dat mensen migreren naar de grote stad,
  • Educatie draagt bij aan kennis en bewustzijn in een maatschappij en wereld die snel verandert,
  • Voor het verdedigen van je rechten is onderwijs essentieel,
  • Onderwijs draagt ook bij aan de persoonlijke ontwikkeling,
  • Kennis en bewustzijn voorkomen misbruik en dragen bij aan de ontwikkeling van de lokale economie. Als je bijvoorbeeld weet hoeveel je product, zoals gember of mandarijnen, waard is, laat je je niet bedonderen door uitbuitende handelaren,
  • Kennis geeft ook toegang tot gezondheidszorg. Vaak misverstaan mensen de dokter bij een bezoek aan een gezondheidspost of ziekenhuis elders of kunnen zij geen recepten lezen.

Voor duizenden kinderen, jongens en meisjes en analfabete vrouwen heeft de stichting scholen gebouwd:

2019 

Bergdorp Belswara Een lagere school
Totale bouwkosten € 15.000. Het land werd geschonken door een boer.
Gesponsord door het Cambreurcollege in Dongen en de Wilde Ganzen.

 

2019   Nieuwe school in het dorp Dhodenie

Bergdorp Dhodenie. Een lagere school
Totale bouwkosten € 15.000. Het land werd geschonken door een boer.
De school werd geschonken door Irene Wesseling

School in Dhodenie

2015

Bergdorp Mohan Dada. Een lagere school met vijf klassen voor 107 kinderen.
Totale bouwkosten € 15.000.
Gesponsord door het Cambreurcollege in Dongen en de Wilde Ganzen.

2014 Bergdorp Bobok.

Een lagere school met vijf klassen voor 117 kinderen.
Totale bouwkosten € 15.000. Gesponsord door Cambreurcollege in Dongen en de Wilde Ganzen.

 

2014 Bergdorp Swamidada

Voortgezet lager onderwijs. Vijf klaslokalen voor 418 leerlingen
Bouwkosten € 15.000. Gesponsord door inwoners van Haps en Wilde Ganzen

2011 Nawa Durga

Een school voor 456 leerlingen. Voor een bedrag van € 5000 kon deze school worden afgebouwd. Sponsor een donateur.

2011 Bergdorp Satakun

Een lagere school met vijf klaslokalen voor 135 kinderen.
Bouwkosten € 15.000. Gesponsord door inwoners van Haps en Wilde Ganzen

de allereerste school in Satakun de allereerste school in Satakun
Satakun in de verte met de locatie waar de nieuwe school zal worden gebouwd Satakun in de verte met de locatie waar de nieuwe school zal worden gebouwd
de grond is klaar voor de fundering de grond is klaar voor de fundering

 

2011 Bergdorp Daune

Een lagere school met vijf klaslokalen voor 140 weeskinderen uit heel Nepal en arme kinderen uit de omliggende dorpen. De kinderen krijgen verzorging en onderdak in het nabij gelegen Boeddhistische centrum.
Bouwkosten € 15.000

2011 Kawasoti in de Terai (laagvlakte)

Een lagere school met toiletten en een watervoorziening voor 120 Tharu-kinderen
afkomstig uit arme families.
Bouwkosten € 20.000 gesponsord door LeasePlan Nederland.

2011 Bergdorp Jantibari

Een lagere school met vijf klassen voor 103 kinderen.
Bouwkosten € 15.000
Gesponsord door het Cambreurcollege in Dongen en de Wilde Ganzen.

Jantibari
Jantibari

 

2011 Dokhi, in de Terai ofwel laagvlakte

Een lagere school voor 247 kinderen.
Sponsor: een donateur.

2011 Bergdorp Barathipur

Een lagere school voor 247 kinderen.
Bouwkosten: € 15.000
Sponsor: Inwoners van Haps en de Wilde Ganzen

2010 Bergdorp Bhandari

Een lagere school voor 142 kinderen uit drie verschillende dorpen.
Bouwkosten € 14.000
Sponsor: Riksja Travel

Nieuwe lagere school Bhandari
Nieuwe lagere school Bhandari

2010 Bergdorp Baluwa

School voor 114 kinderen
Sponsor: een donateur

lagere school in het bergdorp Baluwa
lagere school in het bergdorp Baluwa

2010 Kawasoti

De eerste ambachtsschool in het district (provincie)
Bouwkosten: € 48.600
Sponsors: Cambreurcollege in Dongen en de Wilde Ganzen

Technische school
Technische school

2009 Bergdorp Ghumari

Een lagere school voor 275 kinderen afkomstig uit vier dorpen,
Bouwkosten: € 14.000
Sponsor: inwoners van Haps en Wilde Ganzen

2009 Bergdorp Attraulli

Een middelbare school voor 80 leerlingen afkomstig uit 6 dorpen.
Sponsor: Net4kids

2009 Danda, een dorp in de Terai

Een school voor analfabete vrouwen en meisjes uit 14 omliggende dorpen.
Dagelijks komen hier ongeveer 120 vrouwen en meisjes.
Bouwkosten: € 20.000
Sponsor: twee donateurs

school voor analfabete vrouwen
school voor analfabete vrouwen

2009 Cheeso-Pani, gelegen in de Terai (laagvlakte)

Een lagere school voor 136 kinderen afkomstig uit héél arme families, voornamelijk lagere kasten. Ouders van deze kinderen werken vaak als arbeider voor de grootgrondbezitters.
Bouwkosten € 15.000
Sponsor: Cambreurcollege van Dongen en Wilde Ganzen

Lagere school in Cheeso Pani
Lagere school in Cheeso Pani

2008 Khayrasal, een dorpje aan de voet van de Himalaya

Vijf klaslokalen voor 152 kinderen
Bouwkosten € 14.000

Lagere school in Khayrasal
Lagere school in Khayrasal

2007 Arunkhola

Een lagere school voor 324 leerlingen, afkomstig uit vijf dorpen

nieuwe school birendra
nieuwe school birendra

2007 Bergdorp Methukaram

School voor 162 kinderen uit 6 dorpjes.

Methukaram
Methukaram

2007 Kawasoti

Midpointcollege , een hogeschool voor 800 leerlingen

2006 Bergdorp Kokhé

Lagere school voor 222 kinderen uit vier dorpjes.

2006 Djlabas

Een lagere school in de heuvels voor 267 kinderen.

2006 Kawasoti, een plaats in de Terai

Shree Kumarworti Mutiple Campus voor 1200 studenten.

kawasoti
kawasoti

2005 Hasoura

Saraswoti-school , een lagere school voor 780 leerlingen uit 6 verschillende dorpen

shree saraswoti
shree saraswoti

2005 In Bijawona, een Cheppangdorp.

Een lagere school in Chitwandistrict voor 275 kinderen uit vier dorpen

2004 Kalika, een dorp aan de voet van Himalaya

Een lagere school voor 600 kinderen uit 5 dorpen.

laxminagar
laxminagar

2004 Attrauli, een bergdorp

Een lagere school voor 375 kinderen.
Bouwkosten € 12.000
Sponsor: Net4kids

attrouli
attrouli

2004 Bergdorp Rumsi –laag.

Lagere school voor 140 kinderen uit 3 dorpen.

2004 Koluwa, een plaats in de Terai

Lagere school voor 1252 leerlingen.

2003 Duwakan in Mainagath een dorp aan de voet van de Himalaya

Een lagere school voor 600 kinderen afkomstig uit 5 dorpen.
Bouwkosten: € 15.000
Sponsors: bewoners van Someren

2003 Char Ghori, een bergdorpje

Een lagere school voor 112 kinderen uit 2 dorpen.

2003 bergdorp Pipal

Cheppang-school, een lagere school, in het bergdorp Pipal voor 225 kinderen uit 9 dorpen. Sponsors: bewoners van Someren

2002 bergdorp Rumsi op de berg

In het bergdorp Rumsi op de berg, een lagere school voor 116 kinderen.

2001 Shree Saraswoti

Lower Secondary school in Hasoura vervolgonderwijs voor 350 kinderen.