Social village work

Hieronder vallen de vele kleine projecten en activiteiten waar stichting Tamsarya een bijdrage aan levert.

Dit gebeurt in samenwerking met de dorpsbewoners, lokale overheid en/of lokale organisaties. Bij al deze projecten wordt de positieve samenwerking met onderwijsinspecteurs, politie, districtshoofden, de radio en tv versterkt.

Voorbeelden van deze activiteiten:

  • Opknappen van scholen
  • Helpen bij de aanleg van wegen
  • Bouw van dammen in de rivier
  • Herstel en bouw van kleine bruggetjes
  • In noodgevallen worden zieken gratis vervoerd naar het ziekenhuis
  • De tractor wordt regelmatig gebruikt om overledenen te vervoeren
  • Inzetten van het personeel bij lokale activiteiten: bloeddonatiedagen,
  • Culturele programma’s, waarbij de kinderen van de Kumari-school of de meisjes van de vroedvrouwenopleiding dansvoorstellingen geven.
  • Ruimte aanbieden voor dorpsbijeenkomsten
  • Maar ook steeds vaker wordt de stichting in Nepal ingeschakeld voor adviezen of bemiddeling
Bouwen van dammen in een rivier die in de regentijd tientallen dorpen afsluit van de bewoonde wereld. En dat niet alleen, maar ook het landbouwgrond van de arme boeren meeneemt naar...?
Bouwen van dammen in een rivier die in de regentijd tientallen dorpen afsluit van de bewoonde wereld. En dat niet alleen, maar ook het landbouwgrond van de arme boeren meeneemt naar…?

 

Mensen worden met de Toyota vervoerd naar het oogziekenhuis voor een staaroperatie.
Mensen worden met de Toyota vervoerd naar het oogziekenhuis voor een staaroperatie.