Organisatiestructuur

Nepal: Kumari Trust
Nepal: Kumari Trust

 

 

Stichting Tamsarya zal met de verworven fondsen:

Financiële steun verlenen aan projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, watervoorzieningen en infrastructuur voor die bevolkingsgroepen en individuen voor wie deze basisbehoeften ontoegankelijk zijn dan wel beperkt toegankelijk.

Medewerkers in Nederland streven naar een optimale en respectvolle communicatie met het ontvangende land Nepal. De stichting Tamsarya streeft naar openheid en transparantie en zal initiatieven, zeggenschap en adviezen van het ontvangende land stimuleren.

Evaluatie van visie en beleid vinden een keer per jaar plaats met als doel uitgangspunten en doelstellingen te toetsen en bij te stellen. Behalve specifieke projecten zal Stichting Tamsarya capaciteitsversterking, transparantie, samenwerking met de Nepalese overheid en organisaties op lokaal en nationaal niveau in Nepal zelf stimuleren en ondersteunen. Betrokkenheid van dorpsbewoners bij de uitvoer van de projecten en medezeggenschap (van mannen én vrouwen) heeft hoge prioriteit.

De stichting Tamsarya/Nederlandse vertegenwoordigers zullen zich terughoudend opstellen met betrekking tot beleid, visie en werkwijze in Nepal zelf en de Nepalese waarden en normen respecteren tenzij deze in tegenspraak zijn met uitgangspunten en /of doelstellingen.

Wij zullen trachten om deze visie en beleid in ieder project zichtbaar te maken.

De projecten zullen op korte of langere termijn zoveel mogelijk onafhankelijk van Nederland functioneren.

Voor die projecten (bijvoorbeeld het weeshuis annex school ‘De Kumari-school’, die onmogelijk zonder financiële steun vanuit Nederland kunnen functioneren, zal in overleg met Nepal, gekeken worden op welke wijze en door wie een dergelijk project financieel gewaarborgd wordt.