Exploitatiekosten kumari school

Van de 164 kinderen worden er 65 gesponsord door vaste sponsors.
 Ofwel de stichting ontvangt jaarlijks een vast bedrag van € 26.000
. De schatting van eigen productie ligt tussen de € 12.000 en € 14.000.

Overzicht exploitatiekosten Kumari-school met weeshuis op jaarbasis.

Exploitatiekosten euro per kind totaal totale exploitatie
164 kinderen /studenten eten, onderdak, kleding, onderwijs (salaris
personeel + boeken ) en medische hulp
220  36.080
overige kosten op jaarbasis
brandstof keuken 586
selectie nieuwe kinderen 189
transportkosten 500
elektra 418
zaden en planten 270
boerderij 617
pensioen personeel 15 x 1.334
cursus personeel 506
schoonmaakkosten 611
kantoorartikelen 750
overhead 2.300
Renovatie bouw/schilderwerk 5.000
totaal 13.081
Inkomsten eigen productie:
oa. groenten , fruit,
champignonkwekerij, viskwekerij,
biogas en productie van briketten gemaakt van afval.
14.000
Totale exploitatiekosten € 63.161