Alternatieve energie

Koken ‘OP’ afval en biogas

In november 2011 hebben vijf TU-studenten uit Delft een nieuwe eetzaal en een ruime keuken bij het weeshuis gebouwd. Het koken op hout is grotendeels tot het verleden gaan behoren. Sinds enkele jaren worden er briketten gemaakt van afval zoals resten stro, boombladeren, papier en karton. briketten. Voordelen: geen rook, geen inkoop van hout en het is veel milieuvriendelijker.
In november 2013 werd er een nieuwe koeienstal gebouwd en in 2017 kwam de tweede koeienstal, gereed. De koeien doneren nu voldoende melk, gas en educatie!
Met de productie van biogas afkomstig van de koeien wordt 60 % van de maaltijden bereid. Omdat 85 % van de Nepalezen agrariër is, is het van groot belang dat de kinderen van de Kumari-school niet vervreemd raken van hun achtergrond: ze moeten van de koeien en van alle activiteiten rondom de school leren hoe ze in de toekomst met twee ‘gouden’ handen zelfredzaam kunnen zijn.

In 2018 zullen de Kumari-school en alle andere gebouwen voorzien worden van zonne- energie.


Bij de Kumari-school horen ook