De oogkliniek en oogheelkundekampen

In 1973 opende het Memorial Eye Hospital in Barathpur haar eerste oogkliniek. In oktober 2005 werd de 35ste, maar 1e kliniek in het district Nawal-Parasi, geopend onder de hoede van Stichting Tamsarya.

In 2006 bezochten 5000 mensen de oogkliniek. In 2009 was dat aantal opgelopen tot 9000. Dagelijks komen er gemiddeld 25 patiënten. In 2015 werd de oogkliniek zodanig beschadigd tijdens de aardbevingen dat we deze moesten sluiten, maar in 2016 zijn we weer begonnen met oogkampen en operaties. Het zicht terugkrijgen is vooral voor oude mensen in Nepal ongelooflijk belangrijk. Want je werkt mee zolang het kan: manden vlechten of op het land werken. Met ogen die weer zien, kan men nog lang bijdragen aan de lokale economie. De geplande oogheelkundekampen van 2020 die in het programma stonden kunnen helaas vanwege corona niet doorgaan.

Voor een bedrag van € 35 kunnen we iemand het zicht terug geven
Voor € 350 kunnen we 10 mensen het zicht teruggeven.

Oogheelkundekampen zeer succesvol !

Reacties van patiënten:

‘Dank aan Kumari. Het is als een God voor ons. Lange tijd had ik geen zicht en nu kan ik weer zien! Ik wens de stichting het allerbeste toe.’

‘Deze stichting heeft OOG voor de noden van de achtergestelde mens’

‘ Ik heb geen woorden om mijn dankbaarheid te uiten’.

‘Ik heb veel organisaties voorbij zien komen, maar geen enkele is als de Kumari. Onzelfzuchtig zet deze stichting zich in voor de armen.’

‘Ik zou met geen mogelijkheid de operatie zelf kunnen betalen. Mag God de stichting altijd steunen en beschermen.’

 

In 2022  een groot oogheelkundekamp in zes bergdorpen.

Twee keer werd het oogheelkundekamp wegens corona uitgesteld.

Maar eindelijk kon het kamp in februari 2022 doorgang vinden! 

Het werd een succesvol kamp!

In  de zes bergdorpen  Naram, Mithukaram, Rakuwa en Rahudi kregen de bewoners voor het eerst in hun leven de mogelijkheid om hun ogen te laten nakijken en alle mensen met staar werden ter plekke geopereerd. Bewoners met ooginfecties kregen zalf en anderen een bril.

Voor velen was het een openbaring dat ze weer goed konden zien. 

Er kwamen totaal 503 mensen naar het kamp. Van hen werden 43 mensen aan staar geopereerd en ruim 130 mensen kregen oogzalf voor ooginfecties of een bril.

De totale kosten voor dit kamp waren € 2.500. Gemiddeld is dat € 5,- per patiënt.

 

 

In 2019  werden er diverse kampen georganiseerd waar 3951 patiënten naar toe kwamen. Vooral de oogheelkundekampen, een samenwerking tussen het Barathpur oogziekenhuis en de stichting, waren een groot succes. In januari 2019 werden er in elf dorpen oogheelkundekampen georganiseerd, waar totaal 2140 mensen naartoe kwamen. Diezelfde week konden 243 mensen aan staar geopereerd worden en een week later 180 mensen. In mei 2019 kwamen er 452 mensen naar een kamp en 52 van hen konden diezelfde dag geopereerd worden.

In 2018 werden 804 mensen gescreend en 78 van hen werden geopereerd aan staar.

In 2017 werden 2140 mensen gescreend en 49 van hen werden aan staar geopereerd.

Opmerking: ook ooginfecties worden behandeld en mensen met slecht zicht krijgen een bril.     Gegevens hierover ontbreken

 

 

2017 2018 2019 2022 Totaal
Screening 1012 804 2140 503 4459
Staaroperaties 49 78 423 43 593